Monday, June 19, 2017

"မဟာေလွကား အ႐ႈပ္ေတာ္ႏွင့္ ကဏိကာရ ႐ွာပံုေတာ္"


"မဟာေလွကားပန္း"ဆိုတဲ့ အမည္ကို
ပ်ိဳ႕ေတြ ရတုေတြ ႀကိဳးသီခ်င္းေတြမွာ ထည့္သြင္းစပ္ဆိုၾကခဲ့ၾကပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္လက္လွမ္းမီသမွ် "မဟာေလွကားပန္း" ပါဝင္တဲ့ ပ်ိဳ႕၊ ရတု၊ ႀကိဳးသီခ်င္း၊ ကဗ်ာေတြကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆိုင္းရရိုင္းသား၊ ပန္းတိုင္းခတၱာ၊ ေရႊရင္းမာႏွင့္၊ မဟာေလွခါး၊ မုရားရြက္သြန္း၊ မ်က္ႏွာပန္းလည္း၊ ပြင့္ဆန္းမပြင့္၊ ႐ိုးတန္ျမင့္လ်က္၊ ခ်သင့္ဆံုးျဖတ္၊ ႀကိဳင္ေမႊးလြတ္၏။ (႐ွင္အဂၢသမာဓိ)

"တစဥ္တစဥ္၊ ပင္ျခင္းယွဥ္၍၊ ကူးလ်ဥ္က္စိပ္၊
မြမ္းမြမ္းသိပ္သား၊ ၿမိဳင္ရိပ္ရြက္ၾကား၊ ထြားရယားလ်င္၊
ခ်ယားမုေလး၊ ႀကိဳင္ဧပုန္းညက္၊ ၾကက္တက္ ပန္းသုန္း၊
ဂမုန္းၾကံစာ၊ မဟာေလွကား၊ ဆပ္သြားအင္ၾကင္း၊ ေလးညင္းစပယ္၊" (႐ွင္အုန္းညိဳ)

မဟာေလွကား၊ ဆတ္သြားရင္ခတ္၊ ခိုင္ညႊတ္ကံ့ေကာ္၊ ထိုထိုေသာ္လည္း၊ ေတာ္သင္ၾကၤန္၀င္၊ သည္သဘင္၌၊ ညြန္႔ရွင္လုလု၊ ဂုဏ္တင္းျပဳလ်က္၊ မာန္ပံုဖက္၍၊ မင္းထက္မင္းဖ်ား၊ တို႔ဘုရားကို၊ ညြတ္တြားသဒၶါ၊ ဖူးပြင့္လာ၏၊ (႐ွင္ဥတၱမေက်ာ္)

"ေလ့လာမိတဲ့ ခီရကာေကာလီ"

 ပါဠိစာေပထဲက "ခီရေကာကာေကာလီ" ဆိုတဲ့ပုဒ္ကို
"ေမ်ာက္ငိုပင္" လို႔ ျမန္မာမႈျပဳၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။
ေမ်ာက္ငိုပင္လို႔ ဆိုလိုက္ေတာ့
ျမန္မာႏွင့္ဣႏၵိယနယ္စပ္မွာ ေစ်းကြက္ေကာင္းေနတဲ့
ေမ်ာက္ငိုသီးကို သြားၿပီးသတိရမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

"ေမ်ာက္ငိုပင္လို႔ ဘာသာျပန္ၾကပံု"

ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္၊ ဆင္တဲဆရာေတာ္၊ ဘာသာဋီကာဆရာေတာ္ႏွင့္
ေဇတဝန္ဆရာေတာ္တို႔ဟာ "ခီရကာေကာလီ"ပုဒ္ကို
ေမ်ာက္ငိုပင္ လို႔ခ်ည္း ဘာသာျပန္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။
ဦးဟုတ္စိန္ရဲ့ ပါဠိျမန္မာအဘိဓာန္ ကလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။
ဦးသာျမတ္ေရးတဲ့ ျမန္မာ့ေဆးဝါးပင္မ်ား စာအုပ္မွာလည္း ေမ်ာက္ငိုပင္ကို ပါဠိလို ခီရကာေကာလီ လို႔ေခၚေၾကာင္းေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Sunday, June 18, 2017

"ကြၽန္ေတာ္ ႐ွာေဖြမိတဲ့ ကရဝိက္ အပိုင္း၂"
ဆရာႀကီး မြန္ဗိုေက တင္ျပခဲ့တာကို ကြၽန္ေတာ္လိုရင္းေလာက္ တင္ျပပါ့မယ္။

ပုဂံျမင္းကပါ ဂူေျပာက္ႀကီးအတြင္း႐ွိ
နံရံပန္းခ်ီေတြထဲက ၅၇၄ ဇာတ္ေျမာက္ျဖစ္တဲ့ စကၠဝါကဇာတ္ အကြက္အမွတ္ (၄၅၁)မွာ "ေဗာဓိသတ္ဒသ္ ကိေဥၥမ္ စာကရ္ဝါက္" လို႔ ေရးထိုးထားပါသတဲ့။

စာကရ္ဝါက္=စာကရဝါက္၊ "စာ" ကို ဖယ္လိုက္တဲ့အခါ "ကရဝါက္" သာက်န္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီ "ကရဝါက္"ကေန စကားေရြ႕ေလ်ာၿပီး "ကရဝိက္"လို႔ ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ဆရာႀကီးက သူ႔အျမင္ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

စကၠဝါက္ေဖာ္ေတာ္၊ ကရဝိက္ေဖာင္ေတာ္ဆိုၿပီး အမည္ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိေပမယ့္ ေဝါဟာရေရာေထြးလို႔သာ အမည္သီးျခားျဖစ္ေနတာ။ တကယ္ေတာ့ အတူတူသာျဖစ္တယ္လို႔ မြန္ဗိုေက-က ႐ွာေဖြတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္ ရွာေဖြမိတဲ့ ကရဝိက္ (အပိုင္း ၁)""ကရဝီက"ဆိုတဲ့ ပါဠိကို ျမန္မာတို႔က ကရဝိက္ငွက္ လို႔ ျမန္မာမႈျပဳၾကပါတယ္။
PTS အဘိဓာန္ karavī ကရဝီပုဒ္မွာ
the Indian cuckoo
အိႏၵိယဥဩလို႔ ဖြင့္ျပၿပီး
ကရဝီကပုဒ္မွာ speaking like the cuckoo
ဥဩငွက္လို သန္႔႐ွင္းသာယာတဲ့ အသံ႐ွိတဲ့ငွက္တမိ်ဳးလို႔ ဖြင့္ဆိုထားတယ္။
အ႐ွင္ဗုဒတၱရဲ႕ အဘိဓာန္မွာလည္း
အိႏၵိယဥဩငွက္လို႔ပဲ ဖြင့္ျပထားတာပါ။

"ကရဝိကသကုဏာတိ ဧဝံနာမိကာ ေကာကိလာ" လို႔ ဥဩငွက္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာဝင္ဋီကာမွာ ဖြင့္ဆိုထားတယ္လို႔ ေဝါဟာရလီနတၳဒီပနီမွာ ေဖာ္ျပထားတယ္။

Saturday, June 17, 2017

"ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ 'ပယ္' ေဝါဟာရ ၂"

ပကတိပယ္တြက္ပံုႏွင့္ မင္းပယ္တြက္ပံု ႏွစ္နည္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဆက္စပ္မိေအာင္ ျပန္တင္ျပပါဦးမယ္။

ပကတိပယ္တြက္ပံုက "တဘက္ကို ၂၅-တာ၊ စတုရန္းသတ္ တာ ၁၀၀ ႐ွိတယ္။ အယူအဆကြဲပါးမႈမ႐ွိပါ။
မင္းပယ္တြက္ပံုက နွစ္နည္း႐ွိပါတယ္။

၁။ "တစ္ဘက္ကို တာ ၅၀ နဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး စတုရန္းသတ္ တာ ၂၀၀ "႐ွိတယ္လို႔ ယူဆတဲ့ပထမနည္း။
ဒီနည္းက ပကတိပယ္ (ဆင္းရဲသားပယ္)ထက္ ႏွစ္ဆတက္ၿပီး တိုင္းတာတဲ့နည္းပါ။ ပါဠိစာေပနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တိုင္းတာနည္းျဖစ္ပါတယ္။
အ႒ကထာမွာ ပကတိပယ္ (၁၆)ပယ္ဟာ မင္းပယ္ အားျဖင့္ (၈) ပယ္႐ွိတယ္လို႔ ၂-ဆကြာျခားၿပီး ေဖာ္ျပပါတယ္။

" ပကတိမာေနန ေသာဠသကရီေသ ရာဇမာေနန အ႒ကရီေသ (ဒီ၊ ႒၊ ၂၊ ၁၆)" တဲ့။
၂။ "တဘက္ကို ၃၅-တာ, ၂-ေတာင္, ၁-မိုက္, ၄-သစ္ ႐ွိၿပီး စတုရန္သတ္ တာ ၁၄၁-တာနဲ႔ ၃- ေတာင္႐ွိတယ္လို႔ယူဆတဲ့ဒုတိယနည္း။

ဒီနည္းကေတာ့ "ဗဒံုမင္းရဲ႕ပယ္ ပံုေတာ္ေက်ာက္စာ" မူအရလို႔ ေဒါက္တာတိုးလွရဲ႕
"စာေပမွတ္တမ္းမ်ားက ေျပာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း" စာအုပ္ (ႏွာ-၈၄) မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့နည္းပါ။
ဒါေပမယ့္ ေဒါက္တိုးလွေဖာ္ျပထားတဲ့ ဗဒံုမင္းေက်ာက္စာ႐ွိရာဌာနအနီမွား ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနတို႔က "အမရပူရေခတ္ ပယ္ပံုေတာ္" ေခါင္းစဥ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ
"မင္းပယ္က ပကတိပယ္ထက္ ႏွစ္ဆက်ယ္ဝန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္သံုး "ဧက Acre "နဲ႔ ပကတိပယ္(ဆင္းရဲသားပယ္)ကို တြက္ရင္ ၁.၇၈ ဧကႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး မင္းပယ္တစ္ပယ္ဟာ ၃.၅၅ ဧကႏွင့္ ညီမွ်တယ္လို႔ ေဒါက္တာတိုးလွက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနတို႔ေရးသားထားတဲ့ "အမရပူရေခတ္ ပယ္ပံုေတာ္" ေခါင္းစဥ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေတာ့
"မင္းပယ္သည္ (၃.၆)ဧက ႐ွိၿပီး၊ ပကတိပယ္သည္ (၁.၈)ဧက ႐ွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေဒါက္တာတိုးလွရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ရယ္ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနတို႔က ေဖာ္ျပခ်က္ရယ္ မတူညီတာလည္း ေတြ႔ရျပန္တယ္။
တိုင္းတာပံု စနစ္ကြာလို႔ ခုလို ေဖာ္ျပခ်က္ ကြာျခားမႈ႐ွိေနတာလားဆိုတာကို
ပညာ႐ွင္မ်ားေဝဖန္ဆန္းစစ္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့
"ပယ္"ေဝါဟာရဟာ နာမည္နဲ႔လိုက္ဖက္ေအာင္ကို ပယ္႐ွားခံခဲ့ရၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ စာေပထဲေတြ႔ရင္ေတာင္ အနက္မထင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆိုလိုဟန္တူတယ္လို႔သာ မွန္းဆယူရတဲ့ အေျခအေနေရာက္သြားရသည္အထိပါပဲ။

"ပယ္သည္အနက္မထင္႐ွား၊ တစ္ခါတစ္ရံ အနည္းအမ်ားသတ္မွတ္အပ္ေသာ ဧရိယာျဖစ္သည့္ ေျမဧကမူကို ဆိုလိုဟန္တူ၏၊" စသျဖင့္ ဇမၺဴ႕ဒီပဦးေဆာင္က်မ္း နိဒါန္း (ဂါ) မွာ
ေဂ်-အက္စ္-ဖာနီဗဲလ္ ႏွင့္ ဆရာၾကီးဦးေဖေမာင္တင္တို႔ ေရးသားခဲ့တာကို ေထာက္ရင္ ပယ္စနစ္ဟာ လူမသိ သူမသိ ဘဝအျဖစ္ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီလို႔ ေျပာရမယ့္အေျခအေနပါ။
ဗဒံုမင္းတရားက "ပယ္စနစ္"ကို ပံုစံႏွင့္တကြ ေက်ာက္စာေရးထိုး ျပဌာန္းထားေပမယ့္ လက္ေတြ႕ဘဝမွာ လယ္တြင္းေရ၊ လယ္တစ္ကြက္၊ တစ္ခင္း၊ စသျဖင့္သာ သံုးႏႈန္းၾကတာမ်ားတာရယ္, ပ်ိဳးဝင္ဆန္႔မႈ၊ အထြက္ႏႈန္း၊ လုပ္အားစသျဖင့္ လယ္ယာအက်ယ္အဝန္းကို တိုင္းတာမႈမ်ားၿပီး "ပယ္"ေဝါဟာရ နည္းပါးတဲ့အတြက္ "ပယ္စနစ္"ကြယ္ၿပီး သိပ္မၾကာခင္ လူမသိသိေဝါဟာရအျဖစ္ေရာက္သြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ပယ္ေဝါဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ျမင္တာေလး ေျပာပါရေစ..။
ပါဠိစာေပမွာေဖာ္ျပတဲ့ "ရာဇမာန"ကို "မင္းပယ္" လို႔ ဘာသာျပန္ၿပီး "ပကတိမာန" ကို "ပကတိပယ္"လို႔ ဘာသာျပန္ၾကတာကို ေထာက္ဆၾကည့္ရင္ "ပယ္"ဆိုတာ "မာန-အတိုင္းအတာ"ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းတာမႈမွန္သမွ်ကို "ပယ္"ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရနဲ႔ အသံုးမျပဳပါဘူး။ ေျမတိုင္းစနစ္မွာသာ သီးျခားအသံုးျပဳတဲ့ ေဝါဟာရလို႔ ဆိုရမယ္ထင္ပါတယ္။
"ပယ္"ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ပယ္႐ွားခံလိုက္ရေပမယ့္
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေလာက္က မႏၲေလးေျမာက္ဘက္ ေတာင္ျပဳံးေက်းရြာမွာ ဦးေအာင္လွ ဆိုသူ လယ္သမားအဘိုးၾကီးတစ္ဦးက သူ႕မွာလယ္ (၂) ပယ္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာဆိုတဲ့အေၾကာင္း သုေတသီဆရာတစ္ေယာက္က သူ႔အေတြ႔အၾကံဳကို ေရးသားတင္ျပခဲ့ဖူးပါေသးတယ္။ ႐ွား႐ွားပါးပါး "ပယ္"စနစ္ေဝါဟရ သံုးစြဲသူတစ္ဦးေပါ့ဗ်ာ။

တကယ္ေတာ့ ပယ္စနစ္ ဖယ္႐ွားခံလိုက္ရတာနဲ႔အတူ ျမန္မာ့အတိုင္းအတာအခ်ိဳ႕လည္း ဖယ္႐ွားခံခဲ့ရပါေသးတယ္။
"ပယ္" စနစ္အရ ျမန္မာ့ အေတာင္ "တစ္ေတာင္"ဟာ အဂၤလိပ္အတိုင္းအတာနဲ႔ (၁၉.၀၅) လက္မ႐ွိေပမယ့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ႈးရျခင္းႏွင့္အတူ ပယ္စနစ္ကြယ္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ တစ္ေတာင္ ကို (၁၈)လက္မဆိုတဲ့ ဖလွယ္ႏႈန္းနဲ႔သာ သံုးစြဲခဲ့ၾကရေတာ့တယ္လို႔
ေဒါက္တာတိုးလွက "စာေပမွတ္တမ္းမ်ားက ေျပာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း" စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့လို႔ သိရပါတယ္။
ဒီတြက္ခ်က္ပံုစနစ္မွားကို ယေန႔အထိ လက္ခံက်င့္သံုးေနရတယ္လို႔လည္း ဆရာက ေဝဖန္ထားပါေသးတယ္။

ပယ္စနစ္ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပမယ့္
ပါဠိစာေပလာ "ကရီသ" ဆိုတဲ့ပုဒ္ကို "ပယ္"လို႔ ဘာသာျပန္ေနၾကတုန္းပါပဲ။
စာေပယဥ္ေက်းမႈမွာ "ပယ္"ေဝါဟာရက ႐ွင္သန္ေနတုန္းလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။
"ရွစ္မင္းပယ္စာ၊ ႏွစ္ျပန္တာကို၊ ျဖာျဖာႏွင္းေသာက္၊ ႏြယ္သတိုးေၾကာင့္၊ ဆယ့္ကိုးခါ ေရာက္ခဲ့ေပါ့ ---
(ေတာင္တြင္းႀကီး ဦးေၾကာ့၏ စံုနံ႕သာျမိဳင္ရွာပံုေတာ္ႀကီး မွ) စသည္ျဖင့္
ျမန္မာ့စာေပမွာ "ပယ္"ေဝါဟာရကို ထည့္သြင္းစပ္ဆိုခဲ့ၾကတာမို႔ ျမန္မာစာေပမေပ်ာက္သမွ် "ပယ္"ေဝါဟာရက ႐ွင္သန္ျမဲ ရွင္သန္ေနမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ "ပယ္"ဆိုတဲ့ေဝါဟာရနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္သားစရာမ်ားကို
လက္္လွမ္းမွီသမွ် ေဝငွလိုက္ပါတယ္။
[အမွားမ်ားပါ႐ွိပါက အမွန္ျပင္ေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္ပါသည္]

No automatic alt text available.

"ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ 'ပယ္' ေဝါဟာရ (၁)"

"ပယ္"ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရဟာ ပုဂံေခတ္က စတင္သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေဝါဟာရျဖစ္ပါတယ္။
ေျမအက်ယ္အဝန္းကို တိုင္းတာတဲ့အခါ အသံုးျပဳ ေခၚေဝၚသတ္မွတ္တဲ့ ေဝါဟာရတစ္ခုပါ။
"ပယ္"ဆိုၿပီး ျမန္မာမႈျပဳၾကတဲ့ ပါဠိကို ထုတ္ျပပါဆိုရင္ "ကရီသ"ဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ္ကို ထုတ္ျပရပါလိမ့္မယ္။
ေျမေရာင္းေျမဝယ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ
"ကရီသ(ပယ္)"နဲ႔ ေရတြက္ ေရာင္းဝယ္ၾကတယ္။
ဥပမာ- ေဇတမင္းသားရဲ႕
ကရီသ႐ွစ္ခုေလာက္က်ယ္တဲ့ ေျမကို
အနာထပိဏ္သူေဌးက ဝယ္တာလိုမ်ိဳးေပါ့။
လယ္ယာရဲ႕အက်ယ္အဝန္းနဲ႔ ဌာနတစ္ခုခုရဲ႕အက်ယ္အဝန္းကို ေဖာ္ျပလိုတဲ့အခါေတြမွာလည္း"ကရီသ (ပယ္) " နဲ႔ တိုင္းတာျပတာကို ပါဠိစာေပ ေနရာအေတည္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။
"ကရီသ (ပယ္)" က်ယ္ဝန္းမႈပမာဏကို
ပါဠိစာေပမွာ
၁။ ပ်ိဳးၾကဲ သို႔မဟုတ္ ပ်ိဳးဝင္ဆန္႔မႈနဲ႔ျဖစ္ေစ၊
၂။ တာအတိုင္းအတာနဲ႔ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။
ပ်ိဳးၾကဲသို႔မဟုတ္ပ်ိဳးဝင္ဆန္႔နည္းနဲ႔ တြက္ခ်က္မႈကို အဘိဓာနပၸဒီပိကာ ဂါထာ (၁၉၇) မွာ "ကရီသ စတုရမၺဏံ" ၄ အမၺဏ ပ်ိဳးၾကဲေလာက္ရာ အရပ္ကို ကရီသ(ပယ္) တစ္ခု ေရတြက္ပါတယ္။
့ အဘိဓာနပၸဒီပိကာ ဂါထာ (၄၈၄) "ဧကာဒသ ေဒါဏာ တု အမၺဏံ" လို႔ဆိုတဲ့အတြက္ "တစ္အမၺဏ" ရဲ႕ဝင္ဆန္႔မႈပမာဏဟာ ၁၁-စိတ္(ႏွစ္တင္းနဲ႔ သံုးစိတ္)ပ်ိဳးၾကဲေလာက္တဲ့ အက်ယ္အဝန္းျဖစ္ပါတယ္။
[စတုေဒါဏံ အမၺဏံ၊ဆေဒါဏႏၱိ ဧေက။ (မူလဋီ၊ ၂၊ ၂၃၂)။ အလို ေလးစိတ္ တစ္အမၺဏ၊ ေျခာက္စိတ္ တစ္အမၺဏ အယူအဆႏွင့္ ၁၆ စိတ္ တစ္အမၺဏ ယူဆတဲ့ သံ၊႒၊ ၁၊ ၂၀၀။ ဒီ၊ ႒၊ ၂၊ ၁၇၈။ တို႔ကို ဒီမွာ ေဖာ္မျပေတာ့ပါ။ ဆိုင္ရာမွာ ေလ့လာၾကပါရန္။ ]
ဆိုေတာ့ ကရီသတစ္ခုဟာ ၄-အမၺဏပ်ိဳးၾကဲေလာက္တဲ့အရပ္ျဖစ္လို႔ (၄၄)စိတ္ [၁၁-တင္း] ပ်ိဳးၾကဲေလာက္တဲ့အက်ယ္အဝန္း႐ွိပါတယ္။
ဒါက ပ်ိဳးဝင္ဆန္႔တဲ့ပမာဏနဲ႔ "ကရီသ"
အက်ယ္အဝန္းကို သတ္မွတ္တဲ့နည္းပါ။
အတိုင္းအတာနဲ႔ "ကရီသ"အက်ယ္အဝန္း ေဖာ္ျပခ်က္ကို ဘုရားႀကီးဆရာေတာ္ျပဳစုေတာ္မူတဲ့ ပါစိတ်ာဒိေယာဇနာမွာ "အ႒ကရီသပၸမာဏာ ဘူမိ ဥသေဘန ဒသဥသဘပၸမာဏာ ယ႒ိယာ ဒြိသတယ႒ိပၸမာဏာ ေဟာတီတိ ဒ႒ဗၺံ။"ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေတြ႔ရပါတယ္။
ကရီသ႐ွစ္ခုက်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမအရပ္ဟာ ဆယ္ဥဘ႐ွိၿပီး တာအားျဖင့္ေရတြက္ရင္ တာ(ယ႒ိ)၂၀၀ ႐ွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၅ - တာ တစ္ခုကို တစ္ကရီသ(တစ္ပယ္) က်ယ္ဝန္းတယ္လို႔ မွတ္ရမွာေပါ့။
တာ(ယ႒ိ)တစ္ခုကို ၇-ေတာင္႐ွိတဲ့အေၾကာင္း "သတၱ ရတနာနိ ယ႒ိ။ (အဘိ႒၊ ၂၊ ၃၂၈)" ႏွင့္ "ရတနံ တာနိ သေတၱဝ ယ႒ိ" အဘိဓာနပၸဒီပိကာ ဂါထာ (၁၆၉)မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိႏိုင္ပါတယ္။
ခုေဖာ္ျပခ်က္မွာပါတဲ့ "ရတန"ဆိုတာ တစ္ေတာင္ႏွစ္ေတာင္စသျဖင့္ တံေတာင္နဲ႔ တိုင္းတာတဲ့ "ေတာင္"ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ရည္ၫႊန္းတာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ကရီသတစ္ခု (တစ္ပယ္) ဆိုတာ ၇-ေတာင္ တာနဲ႔ တစ္ဘက္ကို ၂၅-တာ ႐ွိၿပီး စတုရန္းတာ (၁၀၀) က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမကြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ေ႐ွးျမန္မာမင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလကလည္း ျမန္မာ့လယ္ယာတိုင္းတာတဲ့စနစ္ဟာ "ပယ္"စနစ္နဲ႔ တိုင္းတာခဲ့ၾကတာပါ။
ပယ္စနစ္နဲ႔ ေရတြက္ပံု ႏွစ္မ်ိဳး႐ွိပါတယ္။
၁။ ပကတိပယ္
၂။ မင္းပယ္ တို႔ပါပဲ။
ပကတိပယ္တြက္ပံုကအထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလို တဘက္ကို ၂၅-တာ၊ စတုရန္းသတ္ တာ ၁၀၀ နဲ႔ ေရတြက္ပါတယ္။
ပကတိပယ္တြက္ပံု အယူအဆမကြဲျပားေပမယ့္ မင္းပယ္တြက္ပံုကေတာ့ ကြဲျပားၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေတာင္ေပါက္အဘိဓာနိႆယမွာ ေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ေဒါက္တာတိုးလွရဲ႕
"စာေပမွတ္တမ္းမ်ားက ေျပာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း" စာအုပ္မွာေဖာ္ျပတဲ့ မင္းပယ္ေရတြက္ပံုဟာ မတူၾကပါ။
ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္က
"စတုရန္း တာ ၅၀ ကို မင္းပယ္" လို႔ အဘိဓာန္နိႆယမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအယူအဆခ်က္အတိုင္း တိပိဓာန္မွာလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
စတုရန္းတာ ၅၀ ဆိုတာ
"တစ္ဘက္ကို တာ ၅၀ နဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး စတုရန္းသတ္ တာ ၂၀၀ " လို႔ ယူဆရမွာပါ။
ေဒါက္တာတိုးလွရဲ႕
"စာေပမွတ္တမ္းမ်ားက ေျပာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း" စာအုပ္မွာေဖာ္ျပတဲ့ မင္းပယ္တြက္နည္းက
"တဘက္ကို ၃၅-တာ, ၂-ေတာင္, ၁-မိုက္, ၄-သစ္ ႐ွိၿပီး စတုရန္သတ္ တာ ၁၄၁-တာနဲ႔ ၃-ေတာင္႐ွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေဒါက္တာတိုးလွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ မင္းပယ္တြက္နည္းဟာ "ဗဒံုမင္းရဲ႕ပယ္ ပံုေတာ္ေက်ာက္စာ" မူအရလို႔ ဆိုပါတယ္။
တစ္ခါတစ္ရံ ပကတိပယ္ကို မင္းပယ္နဲ႔ ကြဲျပားေစဖို႔ ဆင္းရဲသားပယ္လို႔လည္း ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကတယ္လို႔ ေဒါက္တာတိုးလွရဲ႕
"စာေပမွတ္တမ္းမ်ားက ေျပာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း" စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေ႐ွးေခတ္ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမစနစ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ "ပယ္" ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ အစား အေနာက္တိုင္း လယ္ယာေျမစနစ္သံုး "ဧက Acre " ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကိုသာ အသံုးျပဳၾကပါေတာ့တယ္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္သံုး "ဧက Acre "နဲ႔ ပကတိပယ္(ဆင္းရဲသားပယ္)ကို တြက္ရင္ ၁.၇၈ ဧကႏွင့္ ညီမွ်ၿပီး မင္းပယ္တစ္ပယ္ဟာ ၃.၅၅ ဧကႏွင့္ ညီမွ်တယ္လို႔ ေဒါက္တာတိုးလွက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေ႐ွးေခတ္က ျမန္မာ့လယ္ယာေျမစနစ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ "ပယ္"ေဝါဟာရဟာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘဝသို႔ က်ေရာက္ခ်ိန္ကစၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရပါတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖ္ျပပါဦးမည္

Saturday, August 20, 2016

ပရိယု႒ာနေမာဟ


စိတ္ႏွင့္တြဲဖက္၍ ေမာဟ ထႂကြလာေသာအခါ အကုသိုလ္စိတ္ မေကာင္းစိတ္ျဖစ္ေနၿပီဟု ဆိုရေပသည္၊ ဤ ပရိယု႒ာနေမာဟ၏ ဖုံးကြယ္မႈေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္အကုသိုလ္၏ ေနာင္ေရးေနာင္တာ ခံစားရမည့္ မေကာင္းက်ိဳးကိုလည္း မသိၾကရ၊ ယခု ေလာေလာဆယ္ ယုတ္မာညစ္ညမ္း ဆိုးသြမ္းမႈအျပစ္ကိုလည္း မသိၾကရ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာဟျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ နဂိုက ပညာရွိ သူေတာ္စင္တို႔ သည္ပင္ အျပစ္ကို မျမင္ႏိုင္ဘဲ ဒုစ႐ုိက္အမႈကို ျပဳမိၾကေလေတာ့သည္၊ ဤေမာဟသည္ အကုသိုလ္စခန္း၌ အလြန္ဆိုးသြမ္း မိုက္မဲေသာ တရားမ်ိဳးပင္တည္း၊ ဤေလာက၌ မိုက္မဲမႈဟူသမွ်ဝယ္ ဤေမာဟသာလွ်င္ အေျခတည္လ်က္ ရွိေလသည္။
ပညာရွင္ႀကီး ေမာဟဖိစီးပုံ
ဟရိတစ မည္ေသာ ငါတို႔ ဘုရားအေလာင္းသည္ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ႂကြယ္ဝေသာ စည္းစိမ္ႀကီးကို စြန္႔လႊတ္လ်က္ ေတာထြက္၍ ရေသ့လုပ္ၿပီးလွ်င္ စ်ာန္အဘိညာဥ္ကို ရေလသည္၊ ထို႔ေနာက္ မိုးကာလအခါဝယ္ ဟိမဝႏၲာ၌ မိုးမ်ားေသာေၾကာင့္ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ႂကြလာ၍ ဘုရင့္ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ သီတင္းသုံးေတာ္မူေလသည္၊ ထိုဗာရာဏသီျပည့္ရွင္ကား ရွင္အာနႏၵာအေလာင္း ပါရမီျဖည့္ဖက္ မိတ္ေဟာင္းေပတည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း လြန္မင္းစြာၾကည္ညိဳရကား ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းမွာ သီတင္းသုံးရန္ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထား၍ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ေထာက္ပံ့လ်က္ နံနက္တိုင္း နန္းေတာ္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ဆြမ္းကပ္ေလသည္။
အခါတစ္ပါး၌ကား တိုင္းျပည္ဝယ္ သူပုန္ထေသာေၾကာင့္ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ႏွိမ္နင္းရန္ ထြက္ခါနီးမွာ ဆရာရေသ့ကို မေမ့ရစ္ဖို႔ရန္ မိဖုရားအား အတန္တန္မွာၿပီးမွ ထြက္သြားေလသည္၊ မိဖုရားလည္း အခ်ိန္မွန္မွန္ ဆြမ္းျပဳစု၍ တစ္ေန႔ေသာ နံနက္မွာမူ ဆရာရေသ့ မလာေသးသည့္အတြက္ ကိုယ္လက္ သန္႔စင္ေအာင္ နံ႔သာေရမိုး ေကာင္းစြာခ်ိဳး၍ ေခ်ာေမြ႕ႏုနယ္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ကာ ဆရာရေသ့အလာကို ေစာင့္ေမွ်ာရင္း သလြန္ေပၚမွာ ေခတၱေလ်ာင္းေနေလသည္။
အေလာင္းေတာ္ ရွင္ရေသ့လည္း အဘိညာဥ္သမာပတ္အစြမ္းျဖင့္ ေကာင္းကင္လမ္းက ႂကြ၍လာခဲ့ရာ ေလသာနန္း တံခါးေပါက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ "ေလွ်ာ္ေတ"ေခၚေသာ ရေသ့အဝတ္သံကိုၾကား၍ ျဗဳန္းခနဲ အထလိုက္တြင္ အျမင္မေတာ္ေသာ ကိုယ္တစ္ပိုင္းမွ ခါးဝတ္ေလွ်ာက်သြားသည္ကို ျမင္ေလေသာ္ သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ဓာတ္ဝယ္ ကိန္းဝပ္တည္ေနေသာ အႏုသယေမာဟသည္ ႐ုတ္တရက္ ထႂကြ၍ ပရိယု႒ာနေမာဟအျဖစ္သို႔ ေရာက္ကာ ေလာဘတဏွာ ဖက္တြဲလ်က္ မိဖုရာလက္ကို ဆြဲၿပီးလွ်င္ သရဲသဘက္ပမာ မွားျခင္းႀကီး မွားရွာေလသတဲ့။
ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာမွ…


 ေတာင္ၿမိဳ့ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ
မိမိဘေလာ့ကို submit မွန္မွန္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိဘေလာ့ ျမန္ဆန္မည္ရွင္းလင္းမည္ ေမာက္တင္ျပီး က်လာတဲ့ေဘာက္ထဲမွာ မိမိဘေလာ့လိပ္စာ ထည့္ကာ Submit ကလစ္လိုက္ပါ ဒါဆို ေနာက္ဇယားတစ္ခုမွ သင့္အီးေမးကို ထည့္ျပီး Submit လုပ္လိုက္ပါ